Božićni koncert s Goranom Karanom

U Trajštofu je pandiljak na Štefanju gostovao hrvatski pjevač Goran Karan. Koncertirao je sa svojom grupm Vagabundi u farskoj crikvi. Karan je došao na poziv biškupskoga vikara Željka Odobašića, s kim je prijateljski povezan.

Odobašić da je organizirao koncert u znaku glasnika kad je imao jedan projekt u ime glasnika i hrvatskoga vikarijata. Tako je bio jedan koncert jur u ljeti, a za drugi koncert si je mislio, da bili lipo opet nešto pripravit za božićno vrime.

Dobro pohodjen koncert
Ali u današnji časi, da već nije tako lako ojceniti koliko ljudi će dojti. Ljudi da su se u času korone naučili ostati doma. Ali ipak je bio koncert jako dobro pohodjen, crikva je bila puna i bilo je sve rezervirano, tako biškupski vikar i organizator koncerta Željko Odobašić.


Goran Karan i biškupski vikar Željko Odobašić

Pri koncertu su nastupili i ženska klapa Evo nas s kotrigi iz okolišnih sel i jačkarica Sophie Laura Schmidt pod imenom Phiora iz sridnjega Gradišća. Nje je na gitari pratio Marco Blascetta.


Jačkarica Sophie Laura Schmidt i Marco Blascetta


to top