Diskutira se opet o poduženju A3

Diskutira se opet poduženje jugoistočnoga autoputa A3 od Vulkaprodrštofa do ugarske granice. Ugarska kani naime bojse do 2021. ljeta izgraditi zaobilaznicu Šoprona i ovako stvoriti rutu za teški promet. U pitanju daljnje izgradnje autoputa na austrijanskoj strani do granice stoji zemlja Gradišće na strani gradjanov i općin.

Pri konferenciji za štampu u Cogrštofu je naglasio zemaljski savjetnik za cestogradnju Hans Peter Doskozil (SPÖ) da nećedu realizirati moguću trasu poduženja ako nisu svi načelniki okolice složni.

Konferencija za štampu u Cogrštofu

Helmut Zakall

Načelnik Cogrštofa pozdravlja stav Zemlje

Za načelnika Cogrštofa, Helmuta Zakalla (SPÖ) je to jasan stav.

„Sve želje općin moraju pasat“, ovako Helmut Zakall. Trasa da ali momentano uopće nije tema u općina ar ASFINAG da se nije pominao s nijednim načelnikom, ovako Helmut Zakall dalje. „Nijedan od nas ne pozna aktualni plan o mogućoj trasi a dokle ta plan ne poznamo nima smisla se o tomu pominamo.“

U diskusiji je ljeta dugo poduženje autoputa A3 kod savezne ceste B16,
ka pasira Vulkaprodrštof, Cindrof, Cogrštof i Klimpuh

Načelnik Cogrštofa, Helmut Zakall i načelnik Klimpuha, Richard Frank

ASFINAG kani podužiti autoput A3 do ugarske granice.
Trasa bi mogla peljati kod kružnoga prometa Cindrof i bivše fabrike cukora

Riješiti se mora put trase kod fabrike cukora
ASFINAG jur ljeta dugo forsira plan o proširenju autoputa A3 do ugarske granice. Ali pogodjene općine Cindrof, Cogrštof i Vulkaprodrštof to dosle odbijaju.

Iz cogrštofskoga i cindrofskoga gledišća je potriban na svaki način tunel kod fabrike cukora, je rekao Helmut Zakall. Ako bi trasa išla ili na livu ili na desnu stran od fabrike bi bila čuda preblizu privatnim stanom stanovnikov obadvih općin, ovako Zakall dalje.

Pokidob su 2016. ljeta izgradili velik kružni promet kod Cindrofa, on ne vidi potriboću da bi se podužio autoput A3 do granice. Ali ASFINAG da tvrdi je poduženje zbog prometne situacije potribno.


to top