Lutkarska djelaonica za pedagoge

U okviru daljnje naobrazbe se je za gradišćanskohrvatske učiteljice i čuvarničarke nedavno održala djelaonica o lutkarskom kazališću. Dva dane dugo je stručnjakinja iz Zagreba, Branka Rudman zainteresirane pedagogice u Željeznu i Borti upeljala u mogućnosti korišćenja različnih lutkov pri nastavi hrvatskoga jezika.

Učiteljice i čuvarničarke su sudjelivale pri dvi djelaonica o lutkarskom teatru u Borti i Željeznu

Lutkarica iz Hrvatske držala djelaonice u Gradišću

Branka Rudman iz Zagreba pelja jur ljeta dugo u školi radionicu za lutkarski teatar. U ovoj takorekuć neobaveznoj vježbi ona sa školari zavježba igrokaze, ke onda prikažu drugim školarom. Uza to stručnjakinja redovito daje predstave u posebnom kazališću lutkov. Ov Lutkarski študio „Stribor“ iz Zagreba je jur nekolikokrat gostovao med Gradišćanskimi Hrvati i igrao predstave u Velikom Borištofu, Borti, Željeznu, Koljnofu i Beču.

Lutkarica Branka Rudman pri djelaonici u Željeznu

Angelika Kornfeind, ku povezuje jur dugoljetno pozanstvo s Brankom Rudman, je posredovala, da Pedagoška visoka škola Gradišće u okviru daljnje naobrazbe ponudi djelaonicu o lutkarskom teatru za pedagoge u Željeznu i Borti. Sudjelivalo je oko 25 hrvatskih učiteljic i odgojiteljic.

Angelika Kornfeind je sama sudjelivala pri djelaonici o lutkarskom teatru

U Gradišću se lutke dosle ne koristu u školskoj nastavi

Lutkarski teatar u Austriji nima tako veliku tradiciju kot u Hrvatskoj. Ali Kornfeind misli, da bi on mogao biti zanimljiv i za korišćenje u školi osebujno zbog toga, kad se sada jako naglašava komunikacija. Lutkarskimi igrokazi bi se u školskoj nastavi dobro mogle vježbati situacije dialoga i monologa.

Učiteljice i čuvarničarke su se vježbale baratati lutkami

Rudman je sudionicam djelaonice predstavila jednostavne lutke, ke se moru lahko kretati. Pokazala je, kako se izdjela scena i se sa školari moru zavježbati mali igrokazi. Učiteljice i čuvarničarke su se i same vježbale baratati lutkami i naučile, nač moraju paziti. Lutkar za zastorom ne vidi svoju publiku i mora agirati u svisti, da ga dica gledaju.

Fascinacija za lutkarski teatar

Učitelji su s radošću sudjelivali pri improvizacija i igranju različnih scenov i malih igrokazov. Osebujno čuvarničarke su izrazile želju da bi lutkarsku igru rado koristile u svakidanjem podvaranju dice na hrvatskom jeziku.


to top