Dobra bilanca inicijative Minority SafePack

Prik 85 procentov podupiranj europske inicijative gradjanov za podubiranje nacionalnih manjin Minority SafePack je bilo valjano. To je malo već nego kod drugih europskih inicijativov gradjanov. Nacionalne vlasti u 28 država Europske unije su pregledale sva podupiranja i priznale su 1.128.385 potpisov.

Minority SafePack je bila stoprv peta od prik 70 europskih inicijativov gradjanov ka je nabrala prik milion potpisov ki su potribni, da inicijativa bude uspješna. Zadnjoj inicijativi koj se je to ugodalo je bila lani inicijativa za prepovid glyphosata.

8.401 potpis u Austriji

U Austriji je Savezna izborna vlast unutar ministarstva za nutarnje posle Republike Austrije prošli pandiljak oficijelno potvrdila broj potpisov i polag certifikata je priznat 8.401 potpis. Potribno bi bilo 13.500 potpisov.

Ali Inicijativa je bila uspješna, ar je dostignula daleko prik jednoga miliona potpisov a 11 država su prekoraknuli od Unije propisan minimalni broj potpisov. To je bilo u Rumunjskoj, Slovačkoj, Ugarskoj, Bulgarskoj, Latviji, Španjolskoj, Danskoj, Hrvatskoj, Sloveniji, Litvi i Italiji. Ta minimalni broj bi bili morali dostignuti samo u sedmeri država.

Manjinski aktivisti su u Austriji prilično ljeto dan dugo pobirali potpise za Minority SafePack.

Sada su vlasti potvrdili, da je inicijativa za jačanje manjinskih prav u Europskoj uniji, takozvani Minority SafePack, bila uspješna. Oficijelno je 1.121.090 ljudi potpisalo Inicijativu. Ali francuska vlast, da kot zadnja, još nije potvrdila broj valjanih potpisov, je pri konferenciji za štampu rekao predsjednik Federalističke unije europskih narodnih grup, Loránt Vincze.

Loránt Vincze je dodao, da su autohtone nacionalne manjine dio europskoga kulturnoga jerbinstva a europski kontinent da je šarolik zbog ovih zajednic. Zbog toga da je potriban odgovarajući instrumentarij za čuvanje njevoga jezičnoga i kulturnoga identiteta.

Europska inicijativa je bila uspješna

Austrija je pandiljak potvrdila broje. Negledeć na Francusku je Inicijativa bila uspješna, ar je dostignula daleko prik jednoga miliona potpisov a 11 država su prekoraknuli od Unije propisan minimalni broj potpisov. Ta minimalni broj bi bili morali dostignuti samo u sedmeri država. Sada se Europska komisija i Europski parlamenat moraju baviti s potribovanji inicijative.

EU-parlamenat se mora baviti s potribovanji

Najkašnje 3. oktobra se Europski parlamenat mora baviti s potribovanji ove inicijative gradjanov za poboljšanje obrambe nacionalnih i jezičnih manjin i za jačanje kulturne i jezične šarolikosti u Europskoj uniji.


to top