Dostignut jedan milion potpisov

Jedan milion ljudi je svojim potpisom podupiralo inicijativu Minority SafePack. To javlja Federalistička unija europskih narodnih grup (FUEN). FUEN je zbrojio online potpise i potpise, ke su na papiru sakupljali u FUEN-u učlanjene organizacije i partneri.

Izjava da je dostignut potribni broj od jednoga miliona glasov, pravoda još nije oficijelni rezultat. Djelatni team FUEN-a naime još nije pregledao sve papirne formulare s potpisi, tako da je ovo samo proračun. Zbog toga da je sada važno nastaviti kampanju do zadnje minute pred završnim rokom, 3. aprila.

Deset držav je prekoraknulo prag potpisov

Uspjeh da more samo onda biti siguran, ako se dost jasno prekorakne limit od jednoga miliona potpisov.

Deset držav, i to Rumunjska, Ugarska, Slovačka, Latvija, Španjolska, Danska, Hrvatska, Bulgarija, Litva i Slovenija, je dostignulo limit potribnih glasov. Austrija, Italija i Poljska da imaju isto dobre šance dostignuti ov prag.

U Austriji su se brojna društva gradišćanskih Hrvatov zalagala za sakupljanje potpisov u prošli miseci i tajedni.

Konferencija za štampu 4. aprila na facebooku

Konačni rezultat europske gradjanske inicijative će FUEN oglasiti dojduću srijedu pri konferenciji za štampu, ka će se uživo prenašati na facebook stranici Minority SafePacka. Visoki broj potpisov, ke su sakupljali za inicijativu, je polag FUEN-a jaka poruka na EU, neka priznaje i čuva autohtone nacionalne manjine i jezične grupe.


to top