Dvi nove hrvatske učiteljice u Gradišću

Dvi nove hrvatske učiteljice su pandiljak imale svoj prvi djelatni dan. Dekrete su primile zadnji tajedan iz ruk zemaljskoga poglavara i odgovorih zastupnikov direkcije za obrazovanje i nadzorničtva. Anita Sagmeister iz Stinjakov je nastala učiteljica u Bijelom Selu, a Lena Varga iz Vincjeta podučava na najvećoj dvojezičnoj školi Gradišća, i to u Pandrofu.

s liva: Jürgen Neuwirth (novi peljač pedagoškoge službe), Sandra Steiner (peljačica prezidijale),
Hans Niessl, Anita Sagmeister, Lena Varga, Karin Vukman-Artner (nadzornica za manjinsko školstvo)
i Heinz Josef Zitz (obrazovni direktor)


to top