EU-komisija priznaje Minority SafePack

Europska komisija će oficijelno registrirati gradjansku inicijativu europskih manjin Minority SafePack Federalističke unije europskih narodnih gup (FUEN). Ova inicijativa potribuje od Komisije poboljšanje čuvanja nacionalnih i jezičnih manjin kot i jačanje kulturne i jezične šarolikosti u Uniji.

Zastupniki FUEN-a su se prik četira ljeta dugo borili za priznanje Europske gradjanske inicijative manjin

Europski sud je početkom februara bio anulirao odluku EU-komisije iz 2013. ljeta, u koj je odbila registraciju inicijative manjin. FUEN, u kom su sa strani Gradišćanskih Hrvatov učlanjeni Hrvatsko kulturno društvo i Hrvatski centar u Beču, kani koristiti mogućnost Europske inicijative gradjanov kot šancu za direktno suodlučivanje.

Djelomična registracija inicijative Minority SafePack

Predsjednik FUEN-a Loránt Vincze je srićan odluki. Inicijativa Minority SafePack da otvara nove i jedinstvene mogućnosti jačati manjinska prava u Europskoj Uniji, tako Vincze. Konkretnimi zakonskimi predlogi ćedu upozoriti na situaciju kih 60 milioni gradjanov, ki su pripadniki autohtonih manjin u Europi ili ki govoru manjinski jezik, da dostanu već prav na europskoj razini.

Registracija inicijative Minority SafePack će biti djelomična registracija. To znači, da se iz gledišća Europske komisije većina mjerov, ke su predložile europske manjine kot dio inicijatve Minority SafePack, moru primiti kot zakon. Ipak je Komisija naznanila, da nije u stanju zakonski ostvariti dva od jedinaest predlogov. FUEN se ocijenom ovih dvih točkov ne slaže i kani osvidočiti europske institucije da se zgledaju na nje. 3. maja će se inicijativa Minority SafePack prezentirati u Europskom parlamentu. Ona će biti i glavna tema dojdućega kongresa Federalističke unije europskih narodnih grup, ki će se održati od 17. do 21. maja u Rumunjskoj.


to top