Europski dan jezikov

Pedagoška visoka škola Gradišće prilikom Europskoga dana jezikov nudi interaktivni podij za inovativnu kot i kreativnu jezičnu akciju. Upozoriti kanu na jezičnu šarolikost Gradišća. U fokusu akcije je gradišćanskohrvatski jezik kot primjer za obdržanje jezičnoga jerbinstva u regiji.

Na stranici Visoke škole u facebooku pozivaju ljudem neka postaju tekste, pjesme ili jačke po gradišćanskohrvatsku. Oni, ki se stoprv uču jezik, moru u internet staviti i samo pojedine riči ili fraze s prevodom.

Vijeće Europe reklamira se i po hrvatsku bavi Danom jezikov

Akcije prilikom Europskoga dana jezikov u Austriji koordinira Austrijanski kompetenzijski centar za jezike (ÖSZ) po nalogu Ministarstva za obrazovanje, znanost i istraživanje.

Pri različni akcija prilikom Europskoga dana jezikov za dizanje ugleda većjezičnosti sudjeljuje prik 120 austrijanskih institucijov. Tim sliši Austrija med jedne od najaktivnijih zemalj Europe.


to top