Festa svetoga Vlaha u Dubroniku

Svetačnom mašom pred dubrovačkom katedralom i prošecijom s relikvijami svetoga Vlaha kroz Dubrovnik su subotu, na svetak svetoga Blaža/Vlaha održali po 1064. put takozvanu Festu svetoga Vlaha, čuvara varoša na Jadranu.

Prem godinastoga vrimena je velik broj ljudi sudjelivao pri svečevanju, pri takozvanoj Festi

I ljetos je opet delegacija Gradišćanskih Hrvatov pod peljanjem Hrvatskoga kulturnoga društva sudjelivala pri tom svečevanju.

Po mašnom svečevanju u prošeciji su nosili relikvije svetoga Vlaha kroz Dubrovnik

Pri lanjskom svečevanju je biškup Željezna, Egidije Živković, bio glavni celebrant svete maše. A grupa Gradišćanskih Hrvatov je sudjelivala pri dijecezanskom shodišću u Dubrovnik.

Prilikom 1700. obljetnice smrti mučenika Vlaha, su Gradišćanski Hrvati 2016. ljeta po prvi put oficijelno sudjelivali pri svečevanju svetoga Vlaha u Dubrovniku. Za tu priliku su si dali načiniti posebnu zastavu.


to top