Generalna sjednica HKD-a Trajštof

Seoska sekcija Hrvatskoga kulturnoga društva u Trajštofu je pri generalnom spravišću bilancirala djelo minuloga ljeta i predstavila plane za tekuće ljeto. Seoska sekcija ima cio red vlašćih aktivnosti i uza to intenzivno sudjeluje s drugimi seoskimi društvi. Ta suradnja se uz drugo more viditi i na hrvatskom seoskom internet-portalu.

Petar Mogyorósi prezentira novi portal u internetu

Dvojezični portal povezuje društva sela

Na ovoj strani u internetu, ka postoji od 2015. ljeta, informiraju kotrigi HKD-a Trajštof dvojezično o novosti u selu, je rekao predsjednik seoske sekcije HKD-a, Milan Kornfeind. Postoju mnogobrojni linki na druga društva ili na općinu ili na faru. Zvana toga da postoji i dvojezičan program o dojdući priredba ovako Milan Kornfeind dalje.

Predsjednik HKD-a Trajštof, Milan Kornfeind

On je pri generalnoj sjednici jako hvalio mlade kotrige društva, ki da su jako angažirani i upućeni u novi mediji.

Kotrigi odbora HKD-a Trajštof

Dobra suradnja sa seoskimi društvi

U svojoj bilanci je hvalio Milan Kornfeind suradnju s drugimi društvi sela i okolice. Tako na primjer redovito skupa djelaju s mjesnim turističkim društvom. Jedan primjer suradnje da su tamburaški večeri.

Milan Kornfeind je spomenuo i projekt „Folk-krčme“, ku su bili pokrenuli i svega skupa trikrat organizirali. “Ideja ove „folk-krčme” je dobra, ali još nismo mogli najti idejalan lokal u koga bi došla mladina okolice“, je rekao Milan Kornfeind.

Nazočne ljude su prosili odborniki za podupiranje gradjanske inicijative Minority SafePack,
ka teče još do 3. aprila

Pri sjednici su nadalje prezentirali seoski brend „Mrkvari“ s vlašćimi majicami

Dvojezične table u selu i izleti u budućnosti

HKD-Trajštof je u prošlosti postavio jur nekoliko dvojezičnih tablov u selu. Ov projekt kanu skupa s općinom nastaviti je rekao Milan Kornfeind. Iz budžeta od Dana mladine 2012. ljeta da je još kih 2.500 eurov ovde, ke da kanu za hrvatske projekte investirati.

Društvo organizira svako ljeto skupa s HKD-om Uzlop izlet u Hrvatsku. I ljetos ćedu putovati na Jadran. Predvidjen je Biograd na moru kot konkretna destinacija. Pri ovi izleti ne sudjeluju samo ljudi iz obdavih sel nego iz cijele okolice, ovako Milan Kornfeind dalje.

Pri generalnoj sjednici su upozorili i na kazališnu grupu „Živo Srebro“, ka će na Vazmeni pandiljak u farskom škadnju Trajštof svečevati svoj 15. rodjendan i premijeru novih kratkih igrokazov.


to top