Gradišće pripada 95 ljet Austriji
Burgenlands 95-jährige Zugehörigkeit zu Österreich

Zemlja Gradišće se je svetačnim aktom u Željeznu čer pandiljak spomenula 95. obljetnice pripadanja Austriji. Uz zemaljskoga poglavara Hansa Niessla i kotrige zemaljske vlade su sudjelivali brojni visoki gosti iz Austrije i inozemstva.

Das Land Burgenland hat gestern Montag in Eisenstadt, in einem feierlichen Akt der 95-jährigen Zugehörigkeit zu Österreich, gedacht. Neben dem Landeshauptmann Niessl und den Mitgliedern der Landesregierung waren auch viele hohe Persönlichkeiten aus dem In- und Ausland anwesend.

Nazoči pri čerašnjem svečevanju u kulturnom centru Željezna su bili i ministar pravosudja, Wolfgang Brandstetter i bečanski načelnik, Michael Häupl.

Anwesend bei der gestrigen Feier im Kulturzentrum in Eisenstadt war auch Justizminister Wolfgang Brandstetter und der Wiener Landeshauptmann Michael Häupl.

20161206_T_gradisce95_01

20161206_T_gradisce95_02

Teški početak i usjpješni razvitak
Schwieriger Anfang und erfolgreiche Entwicklung

Bivši savezni predsjednik Heinz Fischer je u svojem govoru naglasio teški početak zemlje 1921. ljeta i zvanaredno uspješni razvitak u Drugoj republiki. Gosti su uz drugo gledali kazališnu predstavu s muzikom , ka je prikazala povijest Gradišća, najmladje zemlje Austrije.

Der ehemalige Bundespräsident Heinz Fischer hat in seiner Rede den schwierigen Start des Landes im Jahre 1921 und die erfolgreiche Entwicklung in der 2. Republik betont. Die Gäste haben unter anderem eine Dokumentation mit Musikbegleitung verfolgt, in welcher die Geschichte des Burgenlandes, als jüngstes Bundesland Österreichs, aufgearbeitet wurde.

20161206_T_gradisce95_03

20161206_T_gradisce95_04

Lani u maju je Željezno svečevalo 90. obljetnicu glavnoga grada Gradišća.

Voriges Jahr im Mai hat Eisenstadt das 90-jährige Bestehen als Landeshauptstadt gefeiert.


to top