HKD-izlet je ljetos peljao u Biograd

Hrvatska kulturna društva Trajštofa i Uzlopa redovito priredjuju izlete u Hrvatsku. Nedilju se je 58 ljudi vrnulo od izleta u Biograd na Jadranu. Kot je rekao Milan Kornfeind, ki je uz pomoć Daniele Jurković i Konrada Robice priredio izlet, je pun autobus ljudi bio četire dane na putu.

Pogledali su si Muzej neandertalcev u Krapini, varoše Biograd, Zadar, Pakoštane, bili su na Vranjskom jezeru i u Varaždinski Toplice.

Sudjelivali su i na kiritofu u Murteru, kamo se je s farnikom odvezla druga grupa Trajštofcev i Uzlopcev, ka će se vrnuti pandiljak.

Pri kiritofu u Murteru sudjelivaju veliki i mali


to top