HKD nudi opet različne tečaje

Hrvatsko kulturno društvo (HKD) će u ljetni prazniki opet prirediti različne tečaje i kempe za dicu. Prvi će biti jur 23. Hrvatski kemp u Velikom Borištofu za dicu med osam do 12 ljet, ka znaju dobro hrvatski. Tečaj će biti od 3. do 6. julija.

Najave su moguće do 12. junija kod Hrvatskoga kulturnoga društva. Za dicu, ka slabo govoru hrvatski, nudu hrvatski tajedan na Stinjaki, ki će biti tajedan kašnje, i to od 10. do 15. julija.

Za veće školare početo od tretoga školskoga razreda sridnje škole će HKD organizirati jezični tečaj u Puli od 30. julija do 5. augusta.


to top