HKDC će izdati Povijesni kulinarijum

U Terezijanumu u Željeznu su zastupniki Hrvatskoga kulturnoga i dokumentarnoga centra (HKDC) skupa s učitelji i školari Više škole za gospodarska zvanja u Terezijanumu prezentirali projekt osebujne kuharice. Pod naslovom „Povijesni kulinarijum“ ćedu skupa izdjelati kuharicu s povijesnimi recepti.

Ideja za ovu knjigu se je rodila tokom istraživanja i dokumentiranja hrvatskih dijalektov u gradišćanski seli, je rekao predsjednik HKDC-a Martin Ivančić. Pri intervjui da su upoznali nekoliko žen, čije majke su djelale kot službene u Beču i Gracu. One su se onde uz drugo naučile kuhati i su se s recepti jilišev vrnule iz varoša u selo.

Knjiga će se izdjelati kot skupni projekt HKDC-a i Terezijanuma u Željeznu

Školarice ćedu tokom školskoga ljeta skuhati sve jiliše

U suradnji s Terezijanumom će HKDC sada izdjelati knjigu s oko 80 receptov. Školarice ćedu u okviru nastave za kuhanje svaki tajedan skuhati ove jiliše i recepte prenositi u današnji jezik. Zanimljivo je na primjer da se u ovi recepti još hasnuje stara mjera Lot, ovako Ivančić. Lot odgovara polag Wikipedije otprilike jednoj punoj žlici. U Austriji se je 1870-ih ljet oficijelno upeljala metrijska mjera gram. Ali i kod začinov i različnih nazivov ćedu školarice morati najti adekvatan prevod za današnje vrime.

Stare recepte ćedu prevoditi za današnje vrime

Učiteljica za kuhanje i direktorica Viših škol Terezijanuma, Edith Straussberger

Uz recepte će knjiga sadržavati i socijalno- i kulturnopovijesne članke, u ki ćedu rasvititi promjene i uticaje na život ljudi u seli. Knjigu kanu prezentirati početkom septembra.


to top