Informacijski dan u PVŠ Gradišće

Pedagoška visoka škola Gradišće poziva danas srijedu na informacijski dan. Budući študenti moru u Željeznu do 16.00 pohoditi različna predavanja i tečaje, da bi upoznali šaroliku ponudu. Uza to postoji mogućnost za individualno savjetovanje. Tom prilikom se more i upisati za novi študium Gradišćanskohrvatski/Hrvatski na Pedagoškoj visokoj školi.

Ponuda neka omogućuje izobrazbu hrvatskih učiteljev na kvalitativno visokom nivou, je rekla Zorka Kinda-Berlaković, ka pelja študium u Pedagoškoj visokoj školi u Željeznu.

Profesorica za gradišćanskohrvatski i hrvatski jezik, Zorka Kinda-Berlaković

Študium za učitelje u sekundarnom stupnju

Mišljen je za sve ljude, ki se zanimaju podučavati u sridnji škola, ada u sekundarnom stupnju, ovako Zorka Kinda-Berlaković. To znači da sa savršenim študiumom učitelji moru podučavati ili u novi sridnji škola, gimnazija ili viši obrazovni škola, kot su to na primjer trgovačke akademije ili tehničke škole.

Za študium Gradišćanskohrvatski/Hrvatski se moru najaviti i ljudi, ki nimaju jezično predznanje odnosno slabo govoru hrvatski. Študium za titulu bachelora traje osam semestrov a za titulu mastera dodatno četire semestre.

Rok najave za dojduće ljeto jur teče

U ovom študijskom ljetu je registrirano osam študentov i študentic. Za dojduće ljeto se moru zainteresirani najaviti do 15. maja. Rok najava teče jur od 1. marcijuša. Po temeljnoj najavi će slijediti med 28. i 29. majom ispit na kompjutoru. Pedagošku visoku školu Gradišće pohadja svako ljeto oko 300 študentov. Lani je institucija svečevala 10. obljetnicu postojanja. Stoprv pred kratkim su priredili na Pedagoškoj visokoj škole Gradišće tečaj pisanja glagoljice u okviru študiuma Gradišćanskohrvatski/Hrvatski.

Pedagoška visoka škola Gradišće


to top