Inicijativa se potpisi more podupirati

Europska gradjanska inicijativa Minority SafePack se more u medjuvrimenu online potpisi podupirati. Na vlašćoj internet strani inicijative se moraju ostaviti neke peršonske podatke i onda potvrditi potpis. Europska gradjanska inicijativa Minority SafePack se more podupirati i pismeno, tim da se formular na webstranici tiska.

Europsku gradjansku inicijativu je pokrenula Federalistička unija europskih narodnih grup (FUEN) s ciljem da bi se Europska unija u budućnosti već bavila manjinskimi temami.

Konkretno ide za bolju zaštitu pripadnikov nacionalnih i jezičnih manjin i jačanje kulturne i jezične šarolikosti unutur EU-a. Da bi se Europska komisija bavila ovom gradjanskom inicijativom je potribno prik milion potpisov.


to top