Intenzivno hrvatski u čuvarnici Trajštof
Verstärktes Angebot der kroatischen Sprache im Trausdorfer Kindergarten

U čuvarnici Trajštofa nudu jur četvrto ljeto po redu dodatni jezični tečaj „Hrvatski intezivno“. Uzrok je, da u čuvarnicu stupu zvećega dica prez kakovoga hrvatskoga jezičnoga znanja. Tečaj pohadja oko 40 dice u starosti od četirih do šest ljet. Ukupno podvaraju u čuvarnici i dičji jaslica u Trajštofu oko 70 dice.

Im Kindergarten in Trausdorf wird schon das 4. Jahr in Folge ein Sprachkurs „Kroatisch intensiv“ angeboten. Der Grund ist, es treten immer mehr Kinder ohne Vorkenntnisse der kroatischen Sprache ein. Der Kurs begleitet ca. 40 Kinder im Alter von 4 bis 6 Jahren. Mit dem Hort werden im Kindergarten ca. 70 Kinder betreut.

Uz svakidanje dvojezično pedagoško podvaranje dice je tečaj dodatna ponuda za učvršćivanje hrvatskoga jezika, tako peljačica tečaja, čuvarničarka Eva Palković-Migšič.

Neben der pädagogischen zweisprachigen Betreuung der Kinder ist der zusätzliche Kurs zur Festigung der kroatischen Sprache, so die Leiterin des Kurses, die Kindergärtnerin Eva Palkovich-Migsich.

20160614_T_palkovic-migsic

Dica su podiljena u svega skupa sedam grup. Svaka grupa se sastaje svakih 14 dan a svenek dostanu i domaće zadaće, ke oduševljeno izdjelaju i opet vratu, veli Palković-Migšić.

Die Kinder sind insgesamt in 7 Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe trifft sich alle 14 Tage und die Kinder bekommen auch Hausaufgaben, welche mit Begeisterung erledigt und zurückgebracht werden, so Palkovich-Migsich.

Ideja za tečaj „Hrvatski intenzivno“ se je rodila pred četirimi ljeti skupa s načelnikom Trajštofa, Viktorom Hergovićem (SPÖ) s ciljem, da pokrenu projekt o čuvanju hrvatstva.

Die Idee eines Kurses „Kroatisch intensiv“ wurde vor 4 Jahren mit dem Bürgermeister Viktor Hergovich (SPÖ) und dem Ziel geboren, die kroatische Sprache zu erhalten.

Da bi se roditelji, ki nisu Hrvati, isto mogli vježbati s dicom doma hrvatski jezik, je Eva Palković-Migšić djelatnomu listu dodala i transkripciju riči. Ča je njoj najvažnije je to, da se dica nauču male rečenice i dijaloge i ne samo pojedine riči. Dica neka razumu, ča se ona s njimi vježba, tako Palković-Migšić. A pokidob je tečaj i priprava na osnovnu školu ona i skupadjela s direktorom i učiteljicam.

Damit die Eltern, die nicht Kroaten sind, auch die Möglichkeit erhalten mit ihren Kindern daheim die kroatische Sprache zu üben, hat Eva Palkovich-Migsich dem Arbeitsbehelf auch eine Liste mit der phonetischen Schreibeweise hinzugefügt. Was ihr sehr wichtig ist, die Kinder sollen kleine Sätze bilden und Dialoge sprechen können und nicht nur die einzelnen Vokabeln lernen. Die Kinder sollen verstehen, was sie mit ihnen übt, so Palkovich-Migsich. Nachdem der Kurs auch eine Vorbereitung auf die Volksschule ist, arbeitet sie auch mit dem Volksschuldirektor und den Lehrerin eng zusammen.

Od ovoga osebujnoga projekta ne profitiraju dica samo u svakidašnjici, nego se i pripravljaju na prelaz u osnovnu školu, kade ide dalje s učnjom hrvatskoga jezika.

Von diesem besonderen Projekt profitieren die Kinder nicht nur jetzt sondern sie bereiten sich auch auf den Übergang in die Volksschule vor, wo es mit dem Lernen der kroatischen Sprache weiter geht.


to top