Intervencija zbog muža s mačetom

Muž ki je bio naoružan s mačetom je kod noćnoga kluba u Trajštofu prouzrokovao intervenciju policije. Po informacija dnevnika „Krone“ je muž pokusio dojti u etablisman, ča su mu prebranili.

Došlo je do svadje, dokle je intervenirala policija. Policajci su mužu zeli mačetu, ada dužičak nož, ki ima široku nožnu list. Ta slučaj se je dogodio jur zadnji petak u jedinaesti u noći. Muža su prijavili sudu zbog pogibelne grožnje.


to top