Ispit za vozačku dozvolu i po hrvatsku

Kot je rekao ministar za promet, Norbert Hofer (FPÖ) nudu s hrvatskim i slovenskim jezikom kot i engleskim jezikom velik izbor jezikov za polaganje ispita za vozačku dozvolu. Zbog toga kljetu u Austriji već nećedu ponuditi ispite i na turskom jeziku. Turski je od 1998. ljeta bio jezik, koga su pri ispiti uz nimškoga drugonajveć puti hasnovali.

Hrvatski i slovenski da su službeni jeziki a engleski svitski jezik, tako Hofer. Svaki daljnji jezik prouzrokuje javnoj ruki visoke stroške, ke nisu za argumentirati, je rekao ministar Hofer. U jeseni ćedu sastaviti nove kataloge pitanj i materijal za učnju u škola za vožnju prez turskoga prevoda, ki ćedu valjajti od 2019. ljeta.

Lani je 3.631 ispit za vozačku dozvolu bio na turskom jeziku, 2.301 na engleskom, 2.112 na hrvatskom i 139 na slovenskom jeziku. 291.504 ispiti su bili po nimšku.


to top