Izložba o gradišćanski Hrvati u Samoboru

U Samoborskom muzeju kažu izložbu o životu i običaji Gradišćanskih Hrvatov. Kot je rekao kustos izložbe Luka Kazimović je izložba dio ciklusa o hrvatski manjina koga su počeli lani s izložbom o moliški Hrvati. Pri otvaranju izložbe o gradišćanski Hrvati ov vikend je slavistica Katarina Tyran predstavila gradišćanske Hrvate.

Ona nije samo govorila o naseljivanju gradišćanskih Hrvatov nego je dala pregled i o sadašnjoj situaciji u Gradišću, Ugarskoj i Slovačkoj, uglavnom zbog toga ar je i izložba tako koncipirana.

Kustos izložbe Luka Kazimović i Katarina Tyran pri otvaranju izložbe

Asistentica na Slavitsiki Sveučilišća u Beču, Katarina Tyran, se jur dugo bavi pitanjem jezika i stvaranja identiteta unutar pripadnikov narodne grupe.

Različne tematike su obdjelane u izložbi

Ljudi da se moru informirati o vrimenu naseljivanja isto kotno i o današnjoj situaciji narodne grupe. Današnji običaji, jezična povijest, današnja jezična situacija, literatura i različne novine su isto sadržaj izložbe, je rekla Katarina Tyran. Nadalje da postoji i poglavlje o vezi med Samoborom i gradišćanskimi Hrvati pred svim u Beču.

Izložba je otvorena do sredine juna

Izložbu, ku su otvorili prilikom Dana muzejov ćedu u Samoboru kazati do sredine junija a onda predvidjaju izložbu preseliti u Zagreb. Jeli ćedu ju kazati i u Gradišću za sada još nije jasno. U muzeju u Samoboru predvidjaju navrijedi napraviti izložbu o karaševski Hrvati u Rumunjskoj. Ciklus izložbov su otvorili lani s izložbom o moliški Hrvati.


to top