Izvještaj Kulturnih poduzeć Gradišća

Kulturna poduzeća Gradišće su u Željeznu bilancirala kulturne dogodjaje u 2017. ljetu i prezentirala svoj program za tekuće ljeto. Lani su naime utemeljlli ovo društvo, u kom su složili muzeje, galerije i kulturne centre zemlje.

Zemaljski savjetnik za kulturu Hans Peter Doskozil i poslovoditelj Wolfgang Kuzmić
pri prezentaciji kulturnoga programa

Poslovoditelj institucije je Trajštofac Wolfgang Kuzmić. Lani je skoro 225.000 ljudi pohodilo različne izložbe i priredbe. Najuspješnija je bila izložba o reformaciji u zemaljskom muzeju s 10.000 pohodnikov.

Plani za 2018. ljeto

U 2018. ljetu ćedu u zemaljskom muzeju u Željeznu kazati izložbu o arheologiji i cestogradnji kot i o sudbonosnom 1938. ljetu.

Pri gradnji cest su našli mnoge zanimljive eksponate, ke kanu pri posebnoj izložbi kazati u Zemaljski muzej

Izložba karikaturov Petra Palkovića

Prostor za projekte Gradišće predvidja ljetos izložbu s naslovom „Špičastim perom“. Pri toj izložbi ćedu kazati karikature Vorištanca Roberta Sinovca, Geralda „Geronima“ iz Rušte, karikaturista Kuriera Michaela Pammesbergera i karikaturista Hrvatskih novin, Petra Palkovića.

A u Haydnovom stanu u Željeznu kanu otkriti originalne freske na stijeni.

U Kulturna poduzeća Gradišća, ka pelja Trajštofac Wolfgang Kuzmić, su uvezani Zemaljski muzej, Zemaljske galerije, Haydnov stan, rodni stan Franca Liszta, Liszt-centar Rajnof i Kulturni centri u Željeznu, Matrštofu, Gornji Šica i Novom Gradu.

Wolfgang Kuzmić je poslovoditelj Kulturnih poduzeć Gradišća


to top