Jur je 830.000 ljudi potpisalo

Kot javlja Federalistička unija europskih narodnih grup (FUEN), je jur prik 830.000 ljudi potpisalo inicijativu za bolju budućnost nacionalnih manjin i jezikov unutar Europske unije. Da bi europska inicijativa gradjanov s imenom Minority SafePack bila uspješna je potriban jedan milion potpisov.

Do sada je prik 830.000 ljudi potpisalo inicijativu Minority SafePack

Do subote je oko 365.000 ljudi inicijativu potpisalo na papirni lista, a prik 465.000 ljudi je to djelalo online.

Tri države su prik tri su blizu a onda slijedi Austrija

Ali uz jedan milion potpisov je u najmanje sedmeri država Europske unije potriban minimalan broj potpisov. Do sada su nabrali već potpisov nego je potribno u tri država, i to u Ugarskoj, Slovačkoj i Rumunjskoj. Tri daljnje države, i to Letonija, Španjolska i Danska su jur jako blizu propisanomu pragu. Sedma država, ka je najbliže prepisanomu pragu je Austrija. Sve druge države su daleko odaljene od praga.

U Austriji su do sada registrirali 6.947 potpisov, to je malo već od polovice potribnih 13.500 potpisov. Potpisni rok za Minority SafePack završava 3. aprila.


to top