Kardinal Puljić je služio mašu u Trajštofu

Prilikom nedavne jubilarne maše u čast bivšemu biškupu Pavlu Ibyju je u Gradišću gostovao kardinal Vinko Puljić iz sarajevske nadbiškupije. Kardinal Puljić je bio koncelebrant pri zaredjenju za biškupa Pavla Ibyja pred 25 ljeti. Sada je uz drugo služio svetu mašu u Trajštofu.

Kardinal Puljić je objasnio padanje broja katoličanov u Bosni i Hercegovini, zemlji kade živu Hrvati, Srbi i Bošnjaki u četiri vjerski zajednica.

Manje katoličanov nego 1910. ljeta

Polag kardinala Puljića je živilo pred bojem ada do 1991. ljeta oko 820.000 katoličanov u Bosni i Hercegovini, to je bilo oko 18 procentov svih vjernikov. Danas da je samo već polovica ada oko 410.000 katoličanov, a to da je manje nego ih je bilo 1910. ljet, veli Puljić. Jedan uzrok toga je, da zbog politički napete i nesigurne klime mnogi mladi ljudi i familije ostavu domovinu.

Nejednakopravnost, ka postoji med pripadniki različnih vjerov, temelji na „Daytonskom ugovoru“, kim su podilili Bosnu i Hercegovinu u dvi entitete, tako Puljić. Katoličanska crikva se u ovoj vezi zalaže za „put dijaloga“, ističe kardinal.

Kardinal je poznat zbog svojega angažmana za mir

Vinko Puljić se je pri boju u Bosni i Hercegovini jako zalagao za humanitarnu pomoć i je pri tom stavio u pogibel vlašći žitak. Zbog angažmana za mir si je stekao ime širom svita.

Po proglašenju majke Tereze sveticom 2016. ljeta je kardinal Puljić u Skopju zastupao papu Franju pri velikom svetačnom aktu u čast svetice.


to top