Knjiga „Mali princ“ je 75 ljet stara

Danas pred 75 ljeti je izašla knjiga Antoine-a de Saint-Exupéry-a „Mali princ“. Povidajku o princu, ki na svojem planetu ima tri vulkane i jednu rožu, su prodali milione i milione puta širom svita. Na gradišćanskohrvatski jezik je knjigu prevodio Ivan Rotter a 1998. ljeta ju je izdalo Hrvatsko štamparsko društvo.

Knjigu o prijateljstvu i človičnosti su prevodili u 110 jezikov. 2010. ljeta je izašla na moliškohrvatskom jeziku u prevodu Waltera Breua s naslovom „Mali kraljič“.

Hrvatski naslov „Mali princ“ odgovara originalu

Klasičar svitske literature “francuskoga autora i letača Antoina de Saint-Exupery-a se zove u originalu „Le Petit Prince“ i je izašlo 1943. ljeta u francuskoj i engleskoj verziji u New Yorku, kade je autor živio u egzilu.

Knjiga sadržava i sve crteže,…

…ke je autor sam napravio


to top