Konferencija o manjinskom školstvu

U Trajštofu je četvrtak bila konferencija o manjinskom školstvu. Na poziv Ministarstva za obrazovanje je sudjelivalo kih 40 stručnjakov za pitanja u manjinskom školstvu iz Beča, Koruške, Štajerske i Gradišća, med njimi i nadzornica za manjinsko školstvo, Karin Vukman-Artner.

Pri konferenciji su sudjelivali i zastupniki Ministarstva za obrazovanje, Saveznoga kancelarstva i Koruških Slovencev.

Pri konferenciji su bili zastupani suradniki različnih školskih tipov

Bavili su se s različnimi temami

Iz Gradišća su sudjelivali zastupniki Zemaljskoga školskoga savjeta, Zemaljske vlade, Pedagoške visoke škole i različnih hrvatskih, ugarskih i romskih društav. O sadržaju veli nadzornica za manjinsko školstvo, Karin Vukman-Artner, da su se bavili senzibilnim podučavanjem jezika u svi predmeti. Nadalje su informirali sudionike konferencije o projekti u Gradišću i Koruškoj.

Ministarstvo za obrazovanje je dalo izvještaj o reformi obrazovanja. Važan dio toga da će biti autonomija direkcije i škole, tako Vukman-Artner. Na programu stala je i Europska čarta za regionalne i manjinske jezike. Stručnjaki Vijeća Europe su stoprv u aprilu objelodanili izvještaj o implementiranju Čarte u nacionalno pravo.

Imerzija i jezični portfolijo važni projekti u Gradišću

Vrhunski projekt u Gradišću je upeljanje imerzije u osnovni škola u sridnjem i južnom Gradišću, tako Vukman-Artner. Imerzija da će se nadalje znanstveno pratiti i sa strani ministarstva podupirati. Ona si očekuje u dojdućem ljetu prve rezultate i pak ćedu pogledati, kako se imerzija more ostvariti u sjeveru. Imerzija za nadzornicu za manjinsko školstvo nije projekt nego ča, ča će se sigurno implementirati na škola.

Tamburaška grupa osnovne škole Trajštof je igrala pri konferenciji

Daljnji važni projekti u Gradišću su opisi kompetencijov za manjinske jezike, izdjelanje dobrih materijalov za podučavanje i jezični portfolio. A u pogledu na tranziciju, ada nujni prelaz od čuvarnice u osnovnu školu, da suradnja s odgovornimi na Zemaljskoj vladi dobro funkcionira, je rekla Vukman-Artner.

Ministarstvo poziva dvakrat u ljetu na ovakovu konferenciju. Poslidnja je bila u novembru lanjskoga ljeta u Koruškoj.


to top