Kornfeind prestala podučavanjem

Petak je završila dugoljetna predstojnica djelatne zajednice za hrvatske učitelje, Angelika Kornfeind svoje djelo kot nastavnica hrvatskoga jezika. 64-ljetna Trajštofka će u dojdućem semestru stupiti u sabbatical a s prvim aprilom 2019. ljeta u mirovinu.

Angelika Kornfeind je pratila razvitak podučavanja hrvatskoga jezika u različni škola početo od gimnazije dijeceze Wolfgarten, prik Terezijanuma ča do Trgovačke akademije u Željeznu.

Angelika Kornfeind sa školaricami u Terezijanumu i slavisti iz Hrvatske

Podučavala hrvatski jezik i u HTL-u Željezno

U minulom školskom ljetu se spominja na osebujna dostignuća. Tako su u Trgovačkoj akademiji u Željeznu pokrenuli hrvatski kot obavezni predmet, to znači da je hrvatski ravnopravan engleskomu, francuskomu, španjolskomu i talijanskomu jeziku.

Zvana toga se je ugodalo Angeliki Kornfeind upeljati hrvatski kot slobodni predmet na Višoj školi za tehnička zvanja (HTL) u Željeznu. Od prvoga do petoga razreda se je bilo najavilo 28 zainteresiranih, tako da Angelika Kornfeind jako pozitivno bilancira minulo školsko ljeto.

Redovito su gostovali gosti iz Hrvatske pri hrvatskom podučavanju u Gradišću
na inicijativu Angelike Kornfeind

Prilično 40 ljet dugo nastavnica hrvatskoga jezika

Angelika Kornfeind je 1977. ljeta završila studij Anglistike i Slavistike u Beču. U istom ljetu je počela podučavati u gimnaziji dijeceze Željezno Wolfgarten. U prvi ljeti je podučavala isključivo engleski jezik ar podučavanje hrvatskoga jezika u Željeznu u to vrime još nije bilo tako razvijano. Stoprv upeljanjem različnih pilotnih projektov je krenulo podučavanje hrvatskoga jezika, ovako Angelika Kornfeind.

Jezično naticanje u europski jeziki ljetos u januaru

Izgradila mrižu hrvatskih učiteljev širom Austrije

Rodjena Vulkaprodrštofka je pred prilično 15 ljeti preuzela peljanje Djelatne zajednice za hrvatske učitelje od Gizele Čenara. Kot je rekla Kornfeind se je djelo u zajednici naravno razvilo i preminilo. Na početku su u ovoj zajednici bili isključivo učitelji opće obrazovnih viših škol ali tim da se je upeljalo podučavanje hrvatskoga jezika i u trgovački akademija odnosno u stručno obrazovni viši škola su se agende za učitelje preminile. U toku ljet je Angelika Kornfeind po vlašći riči izgradli veliku mrižu med učitelji tako da postoji medjusobna aktivna razmjena.

Snimanje za udžbenik Dobar tek

64-ljetna majka troje dice i staramajka dvih unukov je zvana toga razvila centralnu maturu za hrvatski jezik i sudjelivala pri publikacija bezbroj udžbenikov i interaktivnih materijalov za učnju hrvatskoga jezika. Ona je i bila odgovorna za hrvatski jezik pri različni jezični naticanji.

Školarom približavala jezik i izvan nastave

Angelika Kornfeind je u minulom školskom ljetu podučavala hrvatski kot slobodni predmet u gimnaziji dijeceze Wolfgarten, u Terezijanumu, u Trgovačkoj školi Željezno i u Višoj školi za tehnička zvanja Željezno. Hrvatski kot obavezni predmet je podučavala u Terezijanumu i u Trgovačkoj akademiji Željezno.

Trgovačka akademija Željezno

Pratila je u svojoj karijeri bezbroj maturantov i organizirala različna putovanja u Hrvatsku. Angelika Kornfeind će kljetu u marcu nadovršiti svoj 65. rodjendan i s prvim aprilom stupiti u mirovinu. Pred kratkim je primila dekret zahvale za svoje dugoljetne zasluge pri podučavanju hrvatskoga jezika.


to top