Minority SafePack med študenti

Prilikom informacijskoga dana u Pedagoškoj visokoj školi Gradišće srijedu je delegacija Hrvatskoga centra u Željeznu predstavila europsku inicijativu gradjanov Minority SafePack. Akciju podupiraju Zemaljski školski savjet i Pedagoška visoka škola.

Gabriela Novak-Karall od Hrvatskoga centra skupa sa študenticami…

…i vicerektoricom Ingom Strobl-Zuchtriegl, rektoricom Sabinom Weisz
i nadzornicom za manjinsko školstvo Karinom Vukman-Artner (s liva)

Stoprv pred kratkim su koruški Slovenci pokrenuli inicijativu za študente u vezi s gradjanskom inicijativom. Minority SafePack je bila i jedan tema pri konferenciji učiteljev o imerziji.

Prezentacija med študenti u Beču
Čer utorak je na sveučilišću u Beču profesor Manfred Nowak, UN-poslanik za ljudska prava, potpisao inicijativu za čuvanje i poboljšanje prav manjin i narodnih grup u Europi Minority SafePack. Kontakt je posredovala Marijana Grandić iz Stinjakov, nositeljica Kreiskyjeve nagrade za ljudska prava.

Marijana Grandić i Manfred Nowak

Nowak je peljač Ludwig Boltzmann instituta za ljudska prava i peljač centra za istraživanje ljudskih prav bečanskoga sveučilišća.


to top