Načelnik Hergović će položiti funkciju

Načelnik Trajštofa, Viktor Hergović će tokom septembra položiti funkciju. To je Hergović nazvistio u trajštofski općinski novina. 24 ljeta je socijaldemokrat Hergović, ki će u oktobru navršiti 60 ljet i ki je zaposlen kod Servisa djelatne burze (AMS), stao na čelu Trajštofa.

Peljanje općinskih poslov će predati u ruke Andreasa Rotpullera, ki je od 2014. ljeta vicenačelnik. To znači da će se pri općinski izbori kljetu jeseni Rotpuller jur s iskustvom od jednoga ljeta kot načelnik moći naticati za funkciju.


to top