Najaviti se more za hrvatski tečaj

Narodna visoka škola Gradišćanskih Hrvatov poziva sve pedagoge u škola ili čuvarnica na jezični tečaj, ki će biti od 2. do 5. julija u Pedagoškoj visokoj školi u Željeznu. Najave su od sada moguće. Tečaj priredjuje Narodna visoka škola Gradišćanskih Hrvatov skupa sa Zemaljskim školskim savjetom, Zemljom Gradišće i Pedagoškom visokom školom.

Dio obavezne daljnje izobrazbe

Jezični tečaj će peljati Ivan Rončević. U tečaju ćedu polazniki proširiti znanje gramatike, leksike i kompetencije u pisanju i govoru. Tečaj će biti dnevno od 8:30 do 13:30. Svega skupa su predvidjene 24 jedinice. Jedan dio se more uračunati u obaveznu daljnju izobrazbu pedagogov.

Informacije o najavi

Narodna visoka škola Gradišćanskih Hrvatov: office@vhs-croates.at ili telefonski broj: 02682/65183. Najava se mora dodatno poslati i na Zemaljski školski savjet: karin.vukman-artner@lsr-bgld.gv.at

I lani su priredili ovakov jezični tečaj za pedagoge i pedagogice u Pedagoškoj visokoj školi Željezno.


to top