Naticanje u istočni jeziki
Wettbewerb der Ostsprachen

U Gospodarskoj komori u Željeznu su srijedu održali 14. naticanje u govorenju istočnih jezikov. Školari gradišćanskih viših škol su se naticali u hrvatskom, ugarskom i ruskom jeziku. Zvana toga su danas objelodanili dobitnike naticanja u pisanju sastavkov.

In der Wirtschaftskammer in Eisenstadt wurde am Mittwoch der 14. Redewettbewerb für Ostsprachen abgehalten. Die Schüler der höheren burgenländischen Schulen haben sich in Kroatisch, Ungarisch und Russisch gemessen. Außerdem wurden heute die Sieger im Aufsatzbewerb veröffentlicht.

Za naticanje u pisanju sastavkov je svega skupa 20 školarov predalo svoje tekste u hrvatskom jeziku. Za naticanje u govoru se je najavilo 11 školarov iz saveznih gimnazijov u Gornjoj Pulji, Matrštofu i Željeznu, iz trgovačkih akademijov u Gornjoj Pulji, Matrštofu i Željenu, iz Dvojezične gimnazije u Borti i iz stručne škole Terezijanum u Željeznu.

Für den Aufsatzwettbewerb in Kroatisch haben insgesamt 20 Schüler ihre Texte abgegeben. Für den Redewettbewerb haben sich 11 Schüler, von den Bundesgymnasien in Oberpullendorf, Mattersburg und Eisenstadt, von den Handelsakademien in Oberpullendorf, Mattersburg und Eisenstadt, vom zweisprachigen Gymnasium in Oberwart und der Fachschule Theresianum in Eisenstadt, angemeldet.

20161214_T_istocni_jeziki_01

Naticanje je dobila Ana-Marija Sagmeister iz Dvojezične gimnazije u Borti. Školarica iz Stinjakov je referiralo o izbornom pravu u Austriji. Drugo mjesto je položio Zenit Rustanpašić iz savezne gimnazije u Željeznu. Mjenovka Marica Zvonarić iz savezne gimnazije u Gornjoj Pulji je sa svojim referatom na pitanje, da li će gradišćanskohrvatski jezik izumriti položila treto mjesto.

Den Redewettbewerb hat Anna-Maria Sagmeister vom zweisprachigen Gymnasium in Oberwart gewonnen. Die Schülerin aus Stinatz referierte vom Wahlrecht in Österreich. Den 2. Platz belegte Zenit Rusanpasits vom Bundesgymnasium Eisenstadt. Die gebürtige Kroatisch-Minihoferin Maria Zvonarits vom Bundesgymnasium Oberpullendorf hat mit ihrem Referat zur Frage, ob die burgenlandkroatische Sprache im Absterben sei, den 3. Platz belegt.

Naticanje u pisanju sastavkov
Der Aufsatzwettbewerb

Govore i sastavke u hrvatskom jeziku su ocijenili nadzornica za hrvatsko školstvo, Karin Vukman-Artner, predsjednica Znanstvenoga instituta Gradišćanskih Hrvatov i bivša učiteljica Zlatka Gieler kot i Melissa Bilalić, mlada žena, ka je lani uspješno položila maturu u hrvatskom jeziku.

Den Rede- und Aufsatzwettbewerb in Kroatisch haben beurteilt die Beauftragte für die Kroatischen Schulen Karin Vukman-Artner, die Vorsitzende des Wissenschaftlichen Institutes der burgenländischen Kroaten und ehemalige Lehrerin Zlatka Gieler, wie auch Melissa Bilalits, eine junge Frau, welche voriges Jahr erfolgreich die Matura in Kroatisch abgelegt hat.

20161214_T_istocni_jeziki_02

Naticanje u pisanju hrvatskih sastavkov je dobila Nikolina Grgić, ona pohadja trgovačku akademiju u Željeznu. Drugo mjesto je položila Hatidža Baćevac iz trgovačke akademije u Matrštofu pred Frakanavkom Janom Gregorić. Školarica gimnazije u Gornjoj Pulji je pisala o dvojezični seoski tabla u Gradišću.

Den Aufsatzwettbewerb hat Nikola Grgits, sie besucht die Handelsakademie in Eisenstadt, gewonnen. Den 2. Platz belegte Hatidza Bacevac von der Handelsakademie Mattersburg vor dem Frankenauer Janon Gregorits. Die Schülerin vom Gymnasium Oberpullendorf schrieb von den zweisprachigen Ortstafeln im Burgenland.

20161214_T_istocni_jeziki_03

Naticanje 2015. ljeta je dobila Patricija Ivanić. Druga je nastala Carmen Kancz pred Sofijom Živković, a naticanje u pisanju sastavkov je dobila Ana Farkaš.

Den Redewettbewerb 2015 haben gewonnen Patrizia Ivanits, Zweite wurde Carmen Kancz vor Sofia Zivkovits und den Aufsatzwettbewerb gewann Anna Farkas.


to top