Najave za naticanje „Reci multi“ moguće

Od ovoga tajedna početo se školari moru najaviti za deseto većjezično naticanje u govoru „Reci multi“. Naticanjem društvo „Gospodarstvo za integraciju“ kani motivirati školare, ki pohadjaju najmanje sedmi razred, da svoje talente izrazu na frazlični jeziki.

Posebnost naticanja je, da sudioniki govoru po nimšku i u jednom drugom jeziku. Pri lanjskom naticanju su bili zastupani 53 jeziki. Najave za naticanje su moguće do 19. oktobra. Zanimanje za ovo naticanje je svenek jako veliko, tako i pri prošlom kolu.

Reci multi – Sag´s multi


to top