Nesigurna budućnost izložbov u Trajštofu

Od 2012. ljeta priredjuju u Trajštofu likovne izložbe zvećega s djeli iz zbirke Infeld. U ovom ljetu u farskom škadnju Trajštofa opet neće biti ni vernisaže niti izložbe. Koronavirusna pandemija je samo jedan uzrok, da je budućnost ovih izložbov nesigurna.

2019. ljeta su u Trajštofu koncem junija otvorili izložbi s djeli Friedensreicha Hundertwassera i skulpturami Ludwiga Haasa.


Ljetna izložba u Trajštofu 2019. ljeta

2020. ljeta je koronavirusna pandemija pravoda onemogućila prezentaciju umjetnin u farskom škadnju. I ljetos neće biti izložbe, je rekao Milan Kornfeind, potpredsjednik Turističkoga društva Trajštof. U prvom redu zbog bolesti korone, ovako Kornfeind. Pokidob razvitak pandemije nije jasan, ne kanu početi organiziranjem, a konačno ćedu znamda morati otpodvidati izložbu. Bolje da si pinezna sredstva čuvaju za budućnost, ovako Milan Kornfeind.

Novi zakon o turizmu s trimi Savezi
Ali je li će pak kljetu još biti ovih umjetničkih izložbov je nesigurno. Uzrok je novi zemaljski zakon o turizmu, kim ćedu od konca junija širom Gradišća postojati namjesto dosadašnjih 15 turističkih savezov samo još tri, i to Turistički savez Sjeverno Gradišće, Sridnje Gradišće-Rozalija i Južno Gradišće.

Kot je rekao Milan Kornfeind oni u seoskom društvu momentano ne znaju kako ćedu u budućnosti dalje djelati. Prije da su dostali 30.000 eurov za njev posao, kašnje pak prilično 14.000 eurov a jeli ćedu u budućnosti uopće pinez dostati je još svenek otvoreno pitanje.


Milan Kornfeind

„Gradišće turizam“ će odlučivati o pojedini projekti
Cilj skupasloženja turističkih savezov je da se bude moglo nadregionalno planirati i bolje koristiti sredstva. Općine ćedu imati mogućnost da prosu za podupiranje turističkih projektov. Ali centralnu ulogu pri ostvarenju turističke politike Zemlje će imati novo društvo s ograničenim jamstvom s imenom Gradišće turizam. Ovo će odlučivati o tom, je li pojedini turistički projekti odgovaraju turističkoj strategiji Zemlje i je li ćedu dostati podupiranje.

Ljubitelji opere i operete su pratili izložbe u Trajštofu
To valja na primjer i za izložbe likovne umjetnosti u Trajštofu. U toj vezi naglašava Milan Kornfeind da su se kotrigi Turističkoga društva Trajštof pri vrimeni otvaranja mjesne izložbe svenek zgledali na program opernih i operetnih produkcijov u Svetoj Margareti i u Merbišu. Ovako da je čuda ljudi, ki su bili na putu u ova spomenuta sela, postalo u Trajštofu i si je pogledalo izložbu.

Općinski izbori 2022. ljeta: Kako dalje sa suradnjom?
Ove izložbe, ke su bile otvorene od konca junija do početka augusta, je dosidob organiziralo Turističko društvo skupa s političkom općinom Trajštof. Je li će si općina za buduće aktivnosti iskati seoska društva kot partnere, to ostaje otvoreno.

Milan Kornfeind pokazuje na to, da ćedu se 2022. ljeta u Gradišću održati općinski izbori. „Mi moramo sada sigurno čekati kakovi ćedu biti budući izbori, ča onda naša općina kani. I onda bi se morali i s njimi pominat, da oni molbu stavu, da mi dostanemo kakove takove pineze“, ovako potpredsjednik Turističkoga društva Trajštof, Milan Kornfeind.


Dvojezični ulični natpisi

Realizirani i drugi umjetnički projekti u Trajštofu
Svakako je turističko društvo Trajštof u suradnji s općinom u prošlosti ostvarilo cio red zanimljivih projektov. Uz likovne izložbe u farskom škadnju je to na primjer pažnje vridna Milja umjetnin uz Vulku. A u smislu većjezičnosti su u Trajštofu mogli i stvoriti dvojezične ulične natpise i putokaze.


Milja umjetnin uz Vulku u Trajštofu


to top