Nova peljačica dvih osnovnih škol

Gradišćanska direkcija za naobrazbu je imenovala Elizabetu Morri za peljačicu osnovnih škol Trajštofa i Uzlopa. Rodjena Uzlopka, ka je dosidob podučavala na osnovnoj školi u Štikapronu, će s 1. septembrom preuzeti peljanje škol.

Do onda su još sadašnji direktor osnovne škole Trajštofa, Manfred Vlašić i direktorica osnovne škole Uzlopa, Ljuba Palatin-Wild u funkciji. Obadvimi ćedu stupiti u mirovinu.


Sadašnji direktor Osnovne škole Trajštof, Manfred Vlašić


Sadašnja direktorica Osnovne škole Uzlop, Ljuba Palatin-Wild


to top