Novi kafić „Stan Karlić“ u Trajštofu

U Trajštofu je subotu bilo otvaranje novoga kafića s imenom „Stan Karlić“. Andreas Karlić, vlasnik inštalaterskoga poduzeća, je dao renovirati i pregraditi stari bar Viktors Wagenradl. Ta je bio prik 10 ljet zaprt, a pred tim ga je obitelj Karlić bila peljala desetljeća dugo.

Uz novi kafić kanu nuditi turistom i sobe za prenoćevanje.


Kafić „Stan Karlić“ u Trajštofu


50 ljudi ima mjesta u novom kafiću.


Andreas Karlić je vlasnik novoga kafića i pansiona „Stan Karlić“ u Trajštofu.

Nudit ćedu regionalne produkte u kafiću
Kad su počeli s pregradnjom sobov u potkrovlju, si je Andreas Karlić mislio, da bi mogao gostom nuditi i ručenje. Tako je dao renovirati stari bar i je iz njega konačno dao načiniti kafić.

Nudit kanu gostom regionalne produkte, na peldu pivo iz Gojze i Kobrštofa, kavu pržu u Maloj Holovajni a masnice ćedu biti od uzlopskoga pekara. Uzato ćedu dvi zaposlene konobarice speći i kolače, je rekao Andreas Karlić.

Kafić će biti otvoren na vikende
Kafić će biti otvoren samo tri dane dugo i ne tako dugo kot je to bio običaj u starom baru „Wagenradl“. U novom kafiću ima 50 gostov mjesta, od kih more 14 siditi na dužičkom baru. Kafić „Stan Karlić“ će biti otvoren od petka do nedilje, od 8.30 do 12.30, a petkom i subotom i od 16.00 do 20.00.

Barbara Karlić, sestra vlasnika i poznata moderatorica bi rado održala kulturne priredbe u kafiću. Ona bi si mogla predstaviti, da ćedu ličnosti čitati, jačiti, svirati ili još i predstaviti kabarete u kafiću.

Kanu otvoriti pansion za 10 gostov u ljetni miseci
Uzato kanu u ljetni miseci primiti goste u Stanu Karlić. Zato su dali načiniti 5 dvokrevetnih sobov ke još nisu sasvim gotove. Predvijdeno je, da ćedu sobe iznajmljivati od julija ili augusta početo.


Sestra Barbara Karlić (sa stakaocem u ruki) bi rado održala kulturne priredbe u kafiću.


to top