Novi savez matičnih uredov

Od 1. januara početo postoji u Gradišću novi Savez matičnih uredov Željezno i okolica. U savezu su združene 23 općine od svega skupa 25 općin pokrajine. U Savezu sudjeluju sve hrvatske općine kotara.

Povezanjem kompetencijov kanu zdignuti efektivnost i kvalitet u matični posli kot i u pitanji državljanstva. Praksa izgleda tako, da se kod registriranja porodov neće čuda minjati. Zbog bolnice u Željeznu jur sada najveći broj porodov registriraju u Željeznu.

Kod porukov ćedu pripravne korake izvršiti u novom matičnom savezu, ali poruku će izvršiti matičar u domaćoj općini para.

S Novim ljetom je zemaljska vlada raspustila Matični savez Štikapron-Celindof, tako Celindof i Štikapron moru skupa s hrvatskimi općinami Cindrof, Cogrštof, Klimpuh, Trajštof, Uzlop, Vorištan i Vulkaprodrštof kot i s Željeznom i drugimi općinami sačinjavati Savez matičnih uredov Željezno i okolica. Jedino slobodni varoš Rušta i Cokula nisu pristupili Savezu.


to top