Novo izdanje knjige „Povidaj nam“
Neuauflage des Buches „Erzähl uns“

Hrvatsko kulturno društvo je štampalo svoje knjižice s naslovom „Povidaj nam“ u novom izdanju. HKD je od 1989. do 1991. ljeta izdao tri sveske povidajkov, ke je iz različnih jezikov prepisao jur pokojni Feri Sučić. Sada se je pojavila knjiga u takozvanoj zlatnoj ediciji.

Der Kroatische Kulturverein hat sein Buch mit dem Titel „Erzähl uns“ neu aufgelegt. Der Kroatische Kulturverein hat von 1989 – 1991 3 Bände von Märchen, welche der Verstorbene Feri Susic aus verschiedenen Sprachen übersetzt hat, herausgebracht. Jetzt erschien ein Band in einer sogenannten Gold-Edition.

Nova verzija knjige sadržava ukupno 44 povidajke s originalnimi ilustracijami Christine Grafl i Štefana Karazmana. Tim je Hrvatsko kulturno društvo u novom obliku dalo štampati staro i obljubljeno izdanje povidajkov za dicu s naslovom „Povidaj nam“, veli Matthias Wagner.

Die neue Version des Bandes beinhaltet insgesamt 44 Märchen mit den Original-Illustrationen von Christine Grafl und Stefan Karazman. Der Kroatische Kulturverein hat die alte geliebte Version der Märchen für Kinder unter dem Titel „Erzähl uns“, im neuen Gewand aufgelegt, sagte Matthias Wagner.

Klasične i pedagoški vridne povidajke
Klassische und pädagogisch wertvolle Märchen

Nova knjiga povidajkov različnih autorov je tiskana u retro-dizajnu. Neke povidajke da su i iz Ugarske. Uglavnom da su to stare, klasične povidajke, ke imaju i pedagošku vridnost, veli Matthias Wagner.

Der neue Band der Märchen von verschiedenen Autoren ist im Retro-Design gedruckt. Einige der Märchen sind auch aus Ungarn. In der Hauptsache sind es, alte klassische Märchen, welche auch einen pädagogischen Wert haben, meinte Matthias Wagner.

20161206_HKD_povidaj_nam_01

Prva edicija je rasprodana
Die 1. Edition ist ausverkauft

Hrvatsko kulturno društvo je od 1989. do 1991. ljeta izdalo tri sveske povidajkov. Pokidob da su ove knjižice dijelom rasprodane je HKD sada nanovič dao štampati knjigu s tvrdimi koricami u A5 formatu.

Der Kroatische Kulturverein hat von 1989 bis 1991 3 Bände der Märchen herausgebracht. Nachdem diese Bände zum größten Teil ausverkauft sind, hat der Kroatische Kulturverein neuerlich einen Band mit festem Einband im Format A5 herausgebracht.

20161206_HKD_povidaj_nam_02

20161206_HKD_povidaj_nam_03


to top