Novo ljeto donaša različne promjene

U novom, 2018. ljetu Austriju i nje stanovnike čekaju mnoga nova rješenja. Tako će se samo u iznimni slučaji morati plaćati za hasnovanje bankomatov. Vinjete i mnoge vračiteljske usluge ćedu nastati digitalne, skrsnut će banknota od 500 eurov, a i regresa zbog podvaranju već neće biti.

Povišenje plaće više od inflacije

Posloprimci ćedu 2018. ljeta dostati u velikom znatno višu plaću nego sada. Plaća će biti još i viša nego je inflacija, ka iznaša 1,7 procentov. Najniže penzije ćedu povišiti za najmanje 2,2 procente, a najviše uopće nećedu povišiti. Doplatak za familije će u 2018. ljetu biti za 1,9 procentov viši nego u starom ljetu.

Banknote od 500 eurov ćedu skrsnuti

Klijenti bankov se moru veseliti, da ćedu još samo u iznimni slučaji morati plaćati za podizanje pinez na bankomatu. A banka će je morati informirati, ako su na svojem kontu duže vrime u minusu. Banknotov u vridnosti od 500 eurov do kraja 2018. ljeta već neće biti, ali banknote ćedu pridržati svoju valjanost.

Banknotov u vridnosti od 500 eurov do kraja 2018. ljeta već neće biti

Upeljat ćedu e-medikaciju

Zdravstveni sektor će se pojačano poslužiti mogućnosti digitalnoga poslovanja. Prošnje i odobrenja ćedu se moć obaviti prez papira, samo e-cardom. Upeljat ćedu i e-medikaciju, tako da će pacijenat na portalu Elge (www.gesundheit.gv.at) viditi, ke medikamente im je ki vračitelj prepisao i po ke medikamente su si bili na patiki odnosno po ke recepte si još nisu bili.

e-card äe dostati znatno već funkcijov

Već neće biti regresa zbog podvaranja

Ljudi, ki su odvisni od podvaranja i kotrigi njevih familijov se od Novoga ljeta početo već ne tribaju bojati regresa na njevo imanje.

A pačene ćedu od novoga ljeta početo zakonski bolje čuvati od diskriminacije.

Od 1. julija početo ćedu pravni zastupniki dostati novo ime. Zvat ćedu se zastupniki odraslih, ada „Erwachsenenvertreter“.

Novo rješenje za plakete

Od 20. maja početo će kontrolna plaketa na vozilu, ako se pri tehničkom pregledu ustanovi veliki kvar, biti na valjanosti samo dva misece početo od kontrole. Datum kontrole će kontrolor morati zapisati na svojem protokolu. Ako se bude zbog kvara grozila kakova pogibel, će vlast veljek moć ukinuti dozvolu za hasnovanje vozila.

Novo rješenje za plakete će stupiti na valjanost 20. maja

Teretnjaki, kola prve pomoći i taksiji ćedu tehnički pregled moć načiniti jur tri misece pred zadnjim danom valjanosti plakete, ali vrime tolerancije će otpasti. Za obična vozila od traktora do povijesnoga vozila vrime tolerancije počinje jedan misec pred i završava četire misece za završnim datumom.

On, ki kani dostati vozačku dozvolu za mopet će od protulića početo morati polagati ispit na kompjutoru.

Novi eCall sistem u novi vozili

Od 31. marca početo ćedu sva nova osobna kola i svi teretnjaki do 3,5 tonov morati imati inštalirano takozvani eCall sistem. Ta sistem će u slučaju nesriće automatski zvati pomoć.

Novi sistem će automatski zvati pomoć u slučaju nesriće

A vinjeta za hasnovanje brzih cestov i autoputov se u novom ljetu već ne triba lipiti. Vinjeta sada postoji i u digitalnom obliku. Asfinag je inštalirao sistem, da se u internetu more viditi je li auto s odredjenim brojem ima vinjetu i do kada je na valjanosti.


to top