Oko 6.000 hrvatskih vjernikov u Celju

Svetačnom vičernjom nedilju je završilo hrvatsko shodišće u Celju. Pri ljetošnjem 95. hrvatskom shodišću je sudjelivalo kih 6.000 vjernikov. Glavnu svetu mašu u 10.00 dopodne je pohodilo med 2.000 i 2.500 vjernikov. Služio ju je uz željezanskoga biškupa, Egidija Živkovića, biškup otoka Hvara, Petar Palić.

95. hrvatsko shodišće u Celju je stalo pod geslom „Budite graditelji mostov“ po riči pokojnoga pape Ivana Pavla II.

Farnik Željko Odobašić, biškup Petar Palić, biškup Egidije Živković

Iako je vrime nedilju dopodne u Celju bilo dosta hladno i godinasto je ipak prik 2.000 vjernikov s ov i onkraj granice došlo na svetu mašu u deseti dopodne u baziliku marijanskoga svetišća.

Biškup Petar Palić

Biškup Petar Palić je stoprv ljetos u aprilu zaredjen za biškupa otoka Hvara. Porijeklom je iz Janjeva u Kosovu, to je najstarija hrvatska dijaspora. Tim postoji i povezanost s Gradišćanskimi Hrvati, ki isto živu izvan Hrvatske.

Muzička pratnja iz Ugarske i Hrvatske

Uz dva biškupe, biškupa Egidija Živkovića i biškupa Petra Palića su sudjelivali mnogobrojni duhovniki pri svetoj maši, tako i koordinator hrvatskih shodišć, farnik Trajštofa i Uzlopa, Željko Odobašić.

Svetu mašu su muzički oblikovali tamburaši i zbor Narde i Kulturno i umjetničko društvo Mura iz Murskoga Središća, selo s kim Nardanci gaju prijateljske veze. Iz Narde je jačilo i tamburalo prilično 50 ljudi.

Tamburaši i jačkari iz Narde i kotrigi KUD-a Mura iz Hrvatske

Putujuća Celjanska Marija ide u Pinka dolinu

95. hrvatsko shodišće je završilo u dvi ura otpodne s vičernjom. Vjerniki fare Cogrštof su po zadnji put nosili Putujuću Celjansku Mariju. Jedno ljeto dugo je štatua gostovala u njevoj crikvi. Održali su shodišća, kamo je došlo 4.500 vjernikov. Cogrštofci su piše otprimili Marijin kip opet najzad u Celje.

Cogrštofci su se oprostili od Putujuće Celjanske Marije

Pri vičernji su igrali i mladi kotrigi Tamburice Cogrštof

Bezbroj vjernikov je pratio vičernju nedilju otpodne

Ognjogasci iz Narde i drugih hrvatskih sel Pinka doline su preuzeli štatuu celjanske Marije, kade će gostovati dojduće ljeto.

Putujuća Celjanska Marija

Svetačni izlaz iz celjanske bazilike. Vjernike prati superior u Celju, Michael Staberl

Ognjogasci iz Pinka doline pri ophodu sa Putujućom Celjanskom Marijom okolo celjanske bazilike

Završna slika s biškupi Petrom Palićem i Egidijem Živkovićem

Iz Narde i okolišnih sel je doputovalo prilično 250 vjernikov. Oni se jur jako veselu na gostovanje Putujuće Celjanske Marije i su jur pripravili odgovarajući program.

Cogrštofci su se teškim srcem lučili od Marijinoga kipa ali rekli su da će im celjanska Marija ostati u srci.


to top