Općinski projekti u Trajštofu

Općina Trajštof je ljetos rezervirala prik 335.000 eurov za izgradnju infrastrukture u selu. Uz drugo je predvidjeno proširenje kanala za 90.000 eurov. Istu svotu ćedu investirati u obdržanje i gradnju cest i u koncept za promet.

Renoviranje farske crikve će općina podupirati s 35.000 eurov a za obnavljanje kapele Žalosne Marije je predvidjeno 10.000 eurov.

Obnavljanje kapele Žalosne Marije
Kapelu su 1892. ljeta dali izgraditi Anton i Katarina Palković po smrtnoj nesrići sa strijelom.

Zvana toga ćedu ljetos u trajštofskoj čuvarnici inštalirati klima-uredjaj. Za to je predvidjena investicija od 20.000 eurov.

Dodatno tomu ćedu u Trajštofu kot svako ljeto podupirati aktivnosti u okviru projekta Zdravo selo, tradicionalnu izložbu u farskom škadnju za vrime velikih praznikov i drugo.


to top