Otpodne pod geslom „Kad budu cvale djurdjice“

Hrvatsko kulturno društvo Trajštof je čer, nedilju pozvalo na šaro otpodne. Med nastupi crikvenoga zbora i Tamburice Trajštof je kazališna grupa Živo srebro piredila četire skeče.

O priredbi ka je stala pod geslom „Kad budu cvale djurdjice“ je rekla organizatorica Zlatka Gieler, da se je ideja rodila za ovo otpodne, kad si je crikveni zbor zaželjio zavježbati i zabavni program uz sovje duhovne jačke. Jačkarice i jačkari su kanili proširiti svoj repertoar i na zabavne jačke, tako da se je nudjalo prirediti i veću priredbu, je rekla Gieler.


Zlatka Gieler

Oni da su si pozvali Tamburaše iz Trajštofa, ki su svirali nekoliko jačak a potom da su si ljudi mogli zibrat, ke jačke kanu od tamburaške grupe čuti, tako da si je mogla i publika skupa s tamburaši jačiti.

Kazališna grupa je predstavila skeče. Važno da je bilo, da u ovu predstavu upletu i mladinu i dicu, ar u ovi da leži budućnost. Ove motivirati na predstavu skečov i za hrvatski jezik i kulturu, to da ona vidi kot važnu zadaću je rekla Zlatka Gieler.


I dica su bila ukljućena u predstavu skečov


to top