Otvorena proširena škola u Trajštofu
Eröffnung des Zubaus zur Volkschule in Trausdorf

Nedilju su u centru Trajštofa blagoslovili i otvorili proširenu školu i vračiteljsku ordinaciju. Kot je rekao direktor osnovne škole Manfred Vlašić je selo u zadnji deseti ljeti dostalo 400 novih stanovnikov, tako da je bilo razumljivo da po proširenju čuvarnice općina proširi i školu.

Am Sonntag wurde im Zentrum von Trausdorf der Zubau zur Volkschule feierlich gesegnet und eröffnet. Wie der Direktor der Volkschule Manfred Vlasich erklärte hat Trausdorf in den letzten 10 Jahren 400 neue Einwohner bekommen, so war es verständlich, dass nach der Erweiterung des Kindergartens auch die Schule erweitert werden muss.

U novoj zgradi sada škola ima dodatnoga mjesta u pivnici kot i u tri novi razredi na prvom katu, tako Vlašić.

Im Zubau hat die Schule jetzt auch einen weiteren Platz im Keller und auch 3 neue Klassenzimmer im 1. Stock.

20160913_t_skola_direktor_manfred

U ovom školskom ljetu ćedu u školi podučavati 83 školare u sedam razredov, i to dva prve razrede, dva druge razrede, dva trete razrede i jedan četvrti razred.

In diesem Schuljahr werden 83 Schüler in 7 Schulklassen unterrichtet und zwar in je zwei 1., 2. und 3. Klassen und einer 4. Klasse.

20160913_t_prosirena_skola

Općina Trajštof je zgradu zela na leasing
Die Gemeinde Trausdorf hat den Zubau mit Leasing finanziert

Ukupni stroški za proširenje nove škole iznašaju 1,4 milioni eurov. Gradila je bortanska naseobinska zadruga. Općina Trajštof je zgradu zela na leasing, tako da će joj po 25 ljeti slišiti. Mogla je kupiti susjednu zgradu u koj je prlje bila smješćena mesarija. U pivnici nove zgrade osnovna škola ima potribne zbočne prostorije, u prizemlju je smješćena seoska vračiteljska ordinacija, a na prvom katu je škola dostala tri nove razrede. Pri otvaranju je bilo nazoči 400 ljudi.

Die Gesamtkosten für den Zubau zur Schule betragen 1,4 Millionen Euro. Gebaut hat die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft. Die Gemeinde Trausdorf hat den Zubau in Form eines Leasing-Vertrages durchgeführt und nach 25 Jahren geht der Zubau ins Eigentum der Gemeinde über. Die Gemeinde konnte das Nachbarhaus erwerben, wo sich früher die Fleischerei befand. Im Keller des Zubaus hat die Schule notwendig benötigte Räumlichkeiten erhalten. Im Erdgeschoss befindet sich die Arztordination des Gemeindearztes und im 1. Stock hat die Schule 3 weitere Klassenzimmer erhalten. Bei der Eröffnung waren 400 Menschen anwesend.


to top