ÖVP potribuje narodno ispitivanje o A3

Mandatari i šefi ÖVP-a iz Cogrštofa, Vulkaprodrštofa, Klimpuha, Cindrofa i Velike Holovajne potribuju narodno ispitivanje u vezi s autoputom A3. Pri tom se neka tematizira ne samo poduženje jugoistočnoga autoputa od Vulkaprodrštofa do ugarske granice nego i inštaliranje obrambenih mjerov protiv larme.

Načelnik Vulkaprodrštofa, Fric Carić, predstojnik ÖVP-a u Cindrofu, Florian Schober,
vicenačelnik Cogrštofa, Kristof Carić, vicenačelnica Velike Holovajne, Maria Zoffmann
i vicenačelnik Klimpuha, Petar Vlašić (s liva)

Rezultat ispitivanja neka bude obavezan za daljnje postupanje. Poslanik u nacionalno vijeće i vicenačelnik Cogrštofa, Kristof Carić apelira, neka se svi plani položu na stol i neka potom odluči stanovničtvo.

Zemaljski savjetnik za cestogradnju, Hans Peter Doskozil (SPÖ) je izjavio pri konferenciji za štampu, da neće dozvoliti gradnju poduženja dokle nisu sve općine složne o tomu.


to top