Pedibus za školare u Trajštofu

U Trajštofu su početkom školskoga ljeta upeljali takozvani Pedibus za školare. Pri projektu idu dica uz pratnju odrasloga piše po odredjenoj ruti u školu, svaki dan u isto vrime i s odredjenimi stanicami, kade čekaju na drugu dicu. Kampanja za prometnu sigurnost stoji pod geslom „Dica sigurna na putu“.

Direktor osnovne škole Trajštofa, Manfred Vlašić je rekao da je Pedibus mišljen za školare početnike i ograničen do početka decembra ovoga ljeta.

Onda da bi polag koncepta akcije i najmladji školari morali znati samostalno i sigurno hoditi u školu, tako Vlašić.

Max neka upozorava vozače na školare početnike

U Trajštofu su postavili posebne prometne znake sa školarom Maxom. Table neka upozoravaju vozače na to, da su ovde školari na putu. Prometne znake ćedu svenek po prilično tri tajedni premjestiti u neku drugu općinu u Gradišću.

U akciji Pedibus ide pred svim za to, da manje roditeljev autom doveze svoju dicu u školu. Tim da samo povišu promet a dica nimaju šance, da se nauču sama sigurno obaviti školski put skupa s prijatelji.

Roditelji potribuju posebne table na školskom putu
Roditelji iz Trajštofa uostalom još čekaju na ostvarnje mjerov za smirenje prometa, kot im je to obećala općina pri štartu projekta Pedibus. Potribuju table na pogibelni križanji, ke neka upozoravaju na školski put.


to top