Peta obljetnica pristupa Hrvatske u EU

Narodna grupa Gradišćanskih Hrvatov je profitirala od pristupa Hrvatske u Europsku uniju. To je izjavio predsjednik parlamentarne grupe za odnose med Austrijom i Hrvatskom, Niki Berlaković prilikom pete obljetnice pristupa Hrvatske u Europsku uniju nedilju, 1. jula.

Pristupom Hrvatske u Europsku uniju je postala laglja kulturna i društvena suradnja med Austrijom i Hrvatskom, piše Niki Berlaković u izjavi.

Poslanik u Nacionalno vijeće, Šuševac Niki Berlaković

Važna uloga i u budućnosti

Pri tom da ima narodna grupa važnu ulogu povezivanja med obadvimi državami a ta uloga da će i u budućnosti biti važna pred svim pri izgradnji i gajenju odnosov.

Kulturne i gospodarstvene veze med Austrijom i Hrvatskom imaju stoljeća dugu tradiciju i su sada na izvanredno dobrom nivo-u, piše Berlaković dalje. Minulo kulturno ljeto Austrija-Hrvatska da je pridoneslo važan input.

Hrvatska posredjuje med Balkanom i EU-om

Prilikom petljetne obljetnice pristupa Hrvatske u Europsku uniju piše poslanik u Nacionalno vijeće Berlaković dalje, da se mora istaknuti uloga Hrvatske pri posredovanju držav zapadnoga Balkana prema Europskoj uniji.


to top