Pobiranje potpisov na Macicnu nedilju

Još do 3. aprila se more potpisati europska gradjanska inicijativa Minority SafePack, ku je pokrenula Federalistička unija europskih narodnih grup s ciljem, da se poboljša stav europskih manjin. Potriban je jedan milijon potpisov. Akciju morete potpisati na Macicnu nedilju po svetoj maši u dvojezični seli matrštofskoga i željezanskoga kotara.

Limit još nije dostignut. Širom Europe fali kih 45.000 potpisov. Zbog toga će zutra, na Macicnu nedilju, grupa mladih ljudi pobirati potpise po svetoj maši u dvojezični seli matrštofskoga i željezanskoga kotara. Potpise ćedu pobirati u Otavi, Pajngrtu, Rasporku, Cogrštofu, Vulkaprodrštofu, Klimpuhu, Cindrofu, Uzlopu, Trajštofu, Štikapronu, Celindofu i Vorištanu.

Grupa mladih ljudi je iniciirala ovu akciju s ciljem, da dostigne pred svim stariju generaciju ljudi, ka znamda još nije potpisala ovu inicijativu je rekla Martina Špiranec iz Vulkaprodrštofa. Jur projduću nedilju da su farniki u odredjeni seli informirali stanovnike o akciji i da tribaju za potpisivanje pasoš ili peršonsku iskaznicu.

Osam držav je ispunilo preduvjet

Da bi se Europska komisija bavila ovom inicijativom a konačno pitanji narodnih grup u Europi je stavila dva uvjete. Prvič je potriban širom Europe jedan milijon potpisov. Drugič moraju sedam držav prekoraknuti odredjen limit potpisov. Ov drugi uvjet je jur ispunilo osam europskih držav, s tim da je u Bugarskoj, Danskoj, Španjolskoj, Hrvatskoj, Ugarskoj, Latviji, Rumunjskoj i u Slovačkoj potpisalo već ljudi inicijativu nego je bilo potribno.

Študenti i študentice biraju potpise u Beču

Pobiranje potpisov u završnoj fazi
Sada je ada najvažnije da se prekorakne ta granica od jednoga milijona potpisov, je rekla Martina Špiranec. Zbog toga su mladi u minulom tajednu bili aktivni širom Beča i su na jako frekventirani cesta pobirali potpise. I Hrvatsko kulturno društvo je u poslidnji dani aktivno bralo potpise.

Inicijativu Minority Safepack su podupirali i gradišćanski vrhovni političari na čelu sa zemaljskim poglavarom, Hansom Niesslom.

Hans Niessl potpisuje inicijativu Minority Safepack

Inicijativa se more potpisati na tiskanom formularu ili u internetu.


to top