Početak „Velike ture krez Gradišće“

ORF Gradišće poziva od subote opet na „Veliku turu krez Gradišće“. Pri petom izdanju ovoga uspješnoga sedamdnevnoga putovanja krez sve kotare Gradišća ćedu pišaki pohoditi i hrvatska sela, i to Uzlop i Celindof kot i nekoliko sel u kotaru Gornja Pulja.

„Velika tura krez Gradišće“ pod geslom „7 dani, 7 kotarov, 7 pustolovin“ počinje subotu u Gojzi na sjeveru i pelja tokom sedam dan prema jugu do Neumarkta na Rabi u kotaru Jeništrof.

Vlašće novine informiraju o Turi

Sudjelivanje pri kusiću je moguće

Zainteresirani moru sudjelivati svih sedam dan ili samo pri kusu ovoga pišačenja. Na ORF-turi ćedu gosti moći upoznati lipote prirode, kulturu, povijest, ali i kulinariku zemlje.

Michael Pimiskern se pripravlja na „Veliku turu krez Gradišće“

Pod peljanjem moderatora Radija Gradišće, Michaela Pimiskerna, ki je nasljedio umirovljenoga Karla Kanitscha, ćedu pišaki proputovati sve kotare Gradišća. Rute ćedu svaki dan peljati u krugu po distanci od najveć 22 kilometrov. Pri tom ćedu dojti i u hrvatska sela.

2. i 3. dan peljaju u Uzlop odnosno Celindof

Nedilja odnosno drugi dan Ture će početi u Belocrikvi i prik Česna peljati u Uzlop, kade će pišake na crikvenom trgu u pol četvrtoj otpodne pozdraviti Tamburica Uzlop.

Treti dan, pandiljak, ćedu sudioniki „Velike ture krez Gradišće“ začeti u Pečvi, a po nešto već od pet kilometrov ćedu još dopodne dostignuti štaciju u Celindofu.

4. dan su pretežno u hrvatski seli

Utorak će stati potpuno u znaku hrvatskih sel puljanskoga kotara. Štart s ručenjem će biti u 9.00 kod Kuge u Velikom Borištofu. Prva štacija će pak biti u Malom Borištofu, kade ćedu se pišaki moći okripiti uz pratnju tamburaškoga orkestra Dvojezične nove sridnje škole Veliki Borištof.

Štart i završetak će biti četvrtak u Kugi u Velikom Borištofu

Napodne nastavljaju do kaštela u Šuševu, kade će zaigrati Tamburica Harmonija. Zadnja pasaža dana pelja krez Longitolj po lozi najzad do Velikoga Borištofa. Ovde ćedu gostom od 17.30 navečer u Kugi prirediti Hrvatski večer s tamburicom Složnost i Kuga-bandom.

Pasoš za pišačenje s pečati

Po prvi put pri Velikoj turi krez Gradišće ćedu sudioniki dostati pasoš za pišačenje. Svaki dan ćedu dostati jedan pečat. Ki pišači već od dva dane more sudjelivati pri dobitnoj igri. Zvana toga će dostati pri večernji štacija mali dar.

Sudionike ćedu ovako i štafirati


to top