Podupiranje Državnoga ureda za Hrvate

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske je zaključio pinezna podupiranja za 2017. ljeto. Svega skupa je razdilio prik 1,8 milioni kunov, ada skoro 250.000 (243.434) eurov. Ovimi pinezi Državni ured pod peljanjem Zvonka Milasa podupira osebujne potriboće i projekte ki su od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Podupiranje će dostati 95 društav odnosno institucijov i projektov od Luksemburga, prik Italije i Srbije do Bosne i Hercegovine. Podupiranje od 25.000 kunov, ada 3.375 eurov će dostati Hrvatsko kulturno društvo za premješćenje svoje biblioteke u Željeznu.

Zvonko Milas je peljač Državnoga ureda za Hrvate izvan Hrvatske

Potpisanje ugovorov za podupiranje u dojdući tajedni

Koljnofsko društvo Hrvati će dostati 15.000 kunov, ada 2.025 eurov za organiziranje karavane „Po staza naših starih“, a Hrvatska državna samouprava u Ugarskoj će dostati 55.000 kunov (7.420) za organiziranje Državnoga dana Hrvatov. U dojdući tri tajedni će Dražvni ugovor s pravnimi i fizičkimi peršonami potpisati ugovore o podupiranju i potom isplatiti sredstva.


to top