Podužene granične kontrole

Europska komisija je odobrila austrijansku molbu o poduženju graničnih kontrolov prema Ugarskoj i Sloveniji. Kontrole, ke su upeljali pred prilično trimi ljeti, bi s današnjim danom završili ali po argumentaciji Ministarstva nutarnjih poslov postoju još svenek ilegalni vali migracije u Austriju.

Granične kontrole su jur po 11. put podužili. Ov pu će poduženje trajati daljnjih šest misec.

Zemlja i policija pozdravljaju odluku

Gradišćanska vlada odobrava poduženje graničnih kontrolov. Kontrole će nadalje izvršavati policija uz pomoć vojske. Polag direktora zemaljske policije, Martina Hubera, su granične kontrole nadalje potribne. Putniki, ki kanu iz Gradišća u Ugarsku ili Sloveniju smu pasirati granice samo na 35i oficijelni prelazi. Pišačenje prik „zelene“ granice se more kaštigati.


to top