Pomoćna akcija za Ukrajinu i u Trajštofu

I Osnovna škola Trajštof je pokrenula pomoćnu akciju za Ukrajinu. Potribna su sredstva za higijenu, plenice, povojni materijal, konzerve, hrana za bebe, pokrivači, vriće za spavanje, jakne ali i krma za živine i pribor za pisanje. Dobrodošli su i veći kartoni.

Dugovanje se more predati kod glavnoga ulaza školske zgrade zutra utorak od 7.30 do 10.00 i srijedu otpodne od 13.00 do 15.00.

Pomoćno dugovanje se more predati kod ulaza u trajštofsku školu


to top