Premalo hrvatskih učiteljev na škola

Zemlja Gradišće je zaposlila pet novih učiteljev za podučavanje na dvojezični osnovni škola. Ipak je s ovim školskim ljetom u Gradišću premalo hrvatskih učiteljev je izjavila nadzornica za manjinsko školstvo na obavezni škola, Karin Vukman-Artner.

Zbog novih dodatnih razredov na osmi osnovni škola sjevernoga Gradišća su u Pandrofu, Bijelom Selu, Vorištanu, Štikapronu, Vulkaprodrštofu, Cindrofu, Trajštofu i Rasporku sada zaposleni i jednojezični nimški učitelji.

I u osnovnoj školi u Trajštofu nij dost hrvatskih učiteljev

Karin Vukman-Artner, nadzornica za manjinsko školstvo na obavezni škola

Dva paralelni razredi s dvimi učitelji

Dvojezično podučavanje kani nadzornica Vukman-Artner garantirati novim konceptom dvih paralelnih razredov. U jednom razredu će podučavati učitelj, ki zna samo nimški, a u paralelnom će podučavati hrvatski učitelj. Učitelji da ćedu moratu se dogovoriti o podučavanju i izdjelati plan skupnoga podučavanja u tandemu.

Ovde ćedu hasnovati novi pedagoški koncept imerzije, ki ljetos štarta. Njega znanstveno prati profesora Mirko Wakounig iz sveučilišća u Celovcu. U Koruškoj da jur ljeta dugo uspješno prakticiraju koncept imerzije, tako nadzornica Karin Vukman-Artner.

Imerzija neka poboljša znanje jezika kod dice

U dvojezičnoj uri već neće učitelj podučavati polovicu ure na hrvatksom jeziku, a drugu na nimškom. Učitelj hrvatskoga jezika će jedan tajedan na primjer u likovnom odgoju podučavati na hrvatksom jeziku, a drugi tajedan u paralelnom razredu. On će se minjati s kolegom, ki samo zna nimški. Karin Vukman-Artner se ufa, da će metodom emerzije spasiti hrvatsko podučavanje.

Čim budu opet stali na raspolaganje hrvatski učitelji ćedu je zaposliti na ovi dvojezični osnovni škola, je dodala Vukman-Artner. Jedan uzrok manjkanja hrvatskih učiteljev je ta, da je momentano 12 mladih učiteljev u karenciji.

Pet novih učiteljev je zaposleno

Lukas Kornfeind iz Trajštofa je zaposlen na osnovnoj školi u Bijelom Selu, Julia Pachinger iz Štikaprona u Pandrofu, Uzlopka Elisabeth Morri je došla iz Tirola u Trajštof, Vivien Mileder iz Frakanave sada djela u osnovnoj školi u Otavi, a Marco Ferschin iz Vulkaprodrštofa je novi učitelj u Cindrofu.

Jur lani u septembru su zaposlili učitelje prez dovoljnoga znanja hrvatskoga jezika.

Ljetos pohadja malo manje dice dvojezične osnovne škole, ali zato je već razredov.


to top